1/2 & 1/2 Ring Band
1/2 & 1/2 Ring Band1/2 & 1/2 Ring Band

Rosario Garcia Designs

$3,200.00
18k Diamonds Ring .25ct. VS-I 
sizes 5 - 9
sizes 9+ add 10%